Մաթեմատիկա տնային

 1. Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.
  դ) 0,9999 — 1,0000   
  բ) 85,0639-85,0700
  ը) 18,0936-18,1000
  զ) 721,8957 -721,9000


  Ասե՛ք, թե մինչև որ կարգն է կլորացված թիվը.
  բ) 734,82 ≈ 735
  միավոր
  դ) 0,563891 ≈ 0,6
  տասնորդական
  զ) 0,102 ≈ 0 ։
  միավոր


  Գրե՛ք այն բոլոր թվանշանները, որոնք աստղանիշի փոխարեն
  գրելու դեպքում կլորացումը ճիշտ կատարված կլինի.
  բ) 0,3∗ ≈ 0,3
  *=1,2,3,4
  դ) 25,03∗ ≈ 25,04
  *=5,6,7,8,9
  զ) 800,00∗ ≈ 800
  *=1,2,3,4


  Աղյուսակում գրված թվերը կլորացրե՛ք մինչև տվյալ կարգը
  Թիվը              256,7235     
  Մինչ հարյուրյակները – 300 
  Մինչ տասնյակները – 260     
  Մինչ միավորները – 257       
  Մինչ տասնորդականները –256,7     
  Մինչ հարյուրերորդականները – 256,72     
  Մինչ հազարերորոդականները – 256,724


Leave a Reply