Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ երկու
 1. Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.
  բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395~7,58
  դ) 0,1 – 0,01 – 0,001=0,09
 1. Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.
  դ) (9,4 – 8,7) ⋅ 1,4 ~10

  Թվերը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները, ապա կատարե՛ք հաշվումները.
  դ) 11,4444 : 3,52222~11.4-3.5=7.9
  բ) 24,35907 – 14,4346~24.36-14.4=9.96

  50 թիվը նախ մեծացրել են 25 %-ով, ապա ստացված թիվը փոքրացրել են 20 %-ով։ Ինչպիսի՞ թիվ է ստացվել` 50-ից մե՞ծ, թե՞ փոքր

50*25/100=12 50/100
50+12 50/100=62 50/100
62 50/100 x 20/100=625/10 x 2/10=1250/100=12 50/100
62 50/100-12 50/100 = 50 հավասար

Գրե՛ք երկու կանոնավոր և երեք անկանոն կոտորակներ, որոնցից յուրաքանչյուրի համարիչի և հայտարարի գումարը հավասար է 18‐ի
Կանոնավորներ
6/12, 7/11,

Անկանոններ
15/3, 10/8, 16/2

 1. Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.
  20-ի 7 %-ը=1 40/100=1 2/5
  15-ի 8 %-ը=1 20/100=1 1/5
  90-ի 3 %-ը=2 70/100
  100-ի 5 %-ը=5Leave a Reply