Մաթեմատիկա 04.09.2021

1.  Գտեք   150 և 60  թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը

30

2. Բաղադրյալ թիվը վերլուծեք  պարզ արտադրիչների.

     426

426|2
213|3
71|71
1

3. Գտեք այն կոտորակը, որին հավասար է հետևյալ բաժինների գումարը.

1/7+1/7+1/7+1/7+1/7=5/7
4. Աստղանիշի փոխարեն գրեք ճիշտ թվանշանը

                8/24   =    2/*                                                              

*=2/6

5. Կրճատել կոտորակները.

            15/75 =1/5   ,        26/39 =2/3   ,      60/15=4/1=4                                                                          

6. Կատարեք  գումարում.

            7/5      +     2/15    +      4/25     +       3/75    =      105/75 +10/75+12/75+3/75=130/75

7.   Կատարեք  գումարում.

        18/24      +     5/24    +    3/24    =  26/24                                                      

8. Խառը  թիվը  ներկայացրեք  անկանոն  կոտորակը  տեսքով.

           3   7/26  ‗ 47/26         

9. Անկանոն կոտորակը գրի առեք խառը թվի տեսքով.

              ա )      14/3  ‗4  2/3                                                         բ)   25/8 ‗3  1/8       

10. Կատարեք  գործողությունները.  

              5    2/3    +   2   9/14   =   7   11/42                                                                                                

11.   Բազմապատկեք կոտորակները . 

              ա)   3/7    .      9/4   =   27/28                                  բ)  5/7   .      9/10   =  45/70                                                               

12. Կատարեք  բազմապատկում .

        ա)   3/7    .     14/9   6   =   42/63 = 252/378                                                                                     

13. Մի  ծորակն  ավազանը  լցնում  է  3 ժամում,  իսկ  մյուսը՝ 7  ժամում:  Երկու ծորակները  միասին  ավազանի  ո՞ր  մասը  կլցնեն  մեկ  ժամում:

1/3+1/7=7/21+3/21=10/21