Մաթեմատիկա

 • Մաթեմ երկու
 1. Կատարե՛ք գործողությունները.
  բ) (39,63 + 5,7) ⋅ 100 + (3,565 + 15,001) ⋅ 10=4537,0+185,66=4722,66

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.
  բ) 4,52 = x – 10,48
  -x=-10,48-4,52
 2. -x=-15
 3. x=15

  դ) 20,3 = x – 0,45
  -x=-0,45-20,3
  -x=-20,75
  x=20,75

  զ) 17,4 = x – 11,2

-x=-11,2-17,4

-x=-28,6

x=28,6

27/100+5,03=0,27+5,03=5,30

121/100+9,85=1,21+9,85=11,06

0,94+219/100+1,2=0,94+2,19+1,2=3,13+1,2=4,33

2xX=3

2x=3

x=3:2=1,5

x=1,5

4/5+x=2

x=2-4/5

x=1 1/5

Գրե՛ք 24 թվի բոլոր բաժանարարները։ Քանի՞սն են դրանք։

1,24,2,12,3,8,4,6,

Leave a Reply