Մաթեմատիկա

 1. Կատարե՛ք հանում.
  ա) 3,56 – 2,14=1,42
  գ) 111,782 – 65,327=46,455
  ե) 0,625 – 0,1=0,525
  բ) 81,22 – 53,12=28,10
  դ) 17,1 – 8,256=8,844
  զ) 7,35 – 6,35=1

  Կատարե՛ք հանում.
  ա) 3 – 0,1=2,9
  գ) 10 – 9,68=0,32
  ե) 25 – 10,38=14,62
  բ) 5 – 2,63=2,37
  դ) 1 – 0,047=0,953
  զ) 102 – 96,24=5,76

  Կատարե՛ք հանում.
  ա) 1,037 – 1=0,037
  գ) 8,002 – 8=0,002
  ե) 107,03 – 56=51,03
  բ) 3,263 – 2=1,263
  դ) 11,397 – 9=2,397
  զ) 34,56 – 29=5,56


  Լուծե՛ք հավասարումը.
  ա) 2x + 1 = 5
  2x=5-1
  x=2

  գ) 8x – 1 = 7
  8x=7+1
  x=1

  ե) 3 + 2x = 18
  2x=18-3
  x=7,5

  բ) 3x + 1 = 5
  3x=5+1
  x=2

  դ) 4x – 2 = 9
  4x=9+2
  x=11/4=2 3/4

  զ) 8 = x + 4
  -x=4-8
  x=4

  Գտե՛ք 20‐ից փոքր բոլոր զույգ թվերի գումարը։
  18+2+16+4+14+6+12+8+10=90

Leave a Reply