Մաթեմատիկա

 1. Կատարե՛ք բաժանում.
  ա) 1000 ։ 0,25=100000:25=4000
  դ) 1295 ։ 0,37=129500:37=3500
  է) 888 : 0,37,=88800:37=2400
  բ) 169 ։ 1,3=1690:13=130
  ե) 276 ։ 2,3=2760:23=120
  ը) 302 : 0,2=3020:2=1510
  գ) 7920 ։ 3,6=79200:36=2200
  զ) 10572 ։ 8,81=1057200:881=1200
  թ) 4451 : 44,51=445100:4451=100


  Լուծե՛ք հավասարումը.
  ա) 3,87x = 7,74
  x=7,74:3,87=774:387=2

  գ) 0,32x = 0,48
  x=0,48:0,32=48:32=48/32=3/2=1 1/2

  բ) 8,13x = 24,6339
  x=24,6339:8,13=2463,39:813=3,03

  դ) 7,25x = 9,425
  x=9,425:7,25=942,5:725=1,5

  Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը
  465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։
  465,8668:26,53=46586,68:2653=17.56 դմ2


  Կատարե՛ք գործողությունները.
  ա) (283 ⋅ 63 + 26650 ։ 13) ⋅ 4 – 182=19879×4-182=79,334
  բ) (20808 ։ 18 – 89112 ։ 1128) ⋅ 5=1077×5=5385

  Քանի՞ օր է 3 միլիոն ժամը։
  3000000:24=125000 օրLeave a Reply