Մայիս ամսվա ամփոփում

  • Ընթերցած գրքեր

Մայիս ամսվա վերջում ես ընթերցեցի և վերջացրեցի «Կոմս Մոնտե Քրիստո» գրքերը։

  • Ստեղծագործական աշխատանքներ
  • Անհատական նախագծեր
  • Վերլուծություններ
  • Այլ նախագծեր 
  • Գնահատե՛ք ձեզ՝ հիմնավորելով։ 

Իմ կարծիքով 9, որովհետև ես ամեն ինչ ունեմ բլոգում։