Մայրենի տնային

1. Փակագծերում տրված բառերից մեկն ընտրի՛ր ու պահանջվող ձևով գրի՛ր կետերի փոխարեն: Ինչպիսի՞բառեր ստացվեցին:

Նկարված շունը շատ նման էր մեր Բողարին: (Նկար, նկարել)

Եթե աղջկաս համար ծաղիկներ նկարեմ, աղջիկս շատ կուրախանա: (Նկար, նկարել)

Որ գանձը թաղեմ ծառի տակ ու գնամ, հետո կգտնի՞: (Թաղել, թաղ)

Մեր թաղի տղաներն ամենաճարպիկն են: (Թաղել, թաղ)

Ի՛նչ էլ շահել, կուրախանա: (Շահ, շահել)

Դերձակի հետ շահ ծառաները մտան: (Շահ, շահել)

Բժիշկի դուստրն է ընկերուհիս: (Բժիշկ, բժշկել)

Հիվանդին մայրդ թող բժշկի: (Բժիշկ, բժշկել)

2. Տրված նույնանուն բառերով կազմի՛ր նախադասություններ:

Օրինակ՝

Վանեցի: — Ինձանից հեռու վանեցի վախը:

     Վանեցի մի տատ ունեմ:

Մարտ-Վաղը կսկսվի Մարտ ամիսը։

կետ-Ես այսօր նկարներում կետ տեսա։

շահ-Իմ եղբայրը այսօր շահ է ունեցել։

այր-Այսօր մեր դասարանը գնաց այր տեսնելու։

3. Նախադասության մեջ փակագծերում դրված բառերից ո՞րն է գործածված, ընդգծի՛ր:

Ասել էի, որ տուն վարձեր ու իր իրերը տաներ: (Վարձել, վարձ)

Վարձել

Ուզածդ շատ բարձր վարձ էր, դրա համար էլ տղան հեռացավ: (Վարձել, վարձ)

վարձ

Հիվանդի գլուխը կապեր ու գնար բժշկի հետևից: (Կապել, կապ)

Կապել

Այսքան ամուր կապեր քանդելը հեշտ գործ չէ: (Կապել, կապ)

կապ

Աղջիկը բարալիկ ծամեր ուներ: (Ծամել, ծամ)

ծամ

Դեղը պիտի ծամեր ու կուլ տար: (Ծամել, ծամ)

ծամել

Պարգ է, որ այդքանից հետո պիտի կտուրը կաթեր: (Կաթել, կաթ)

Կաթել

Ամանում այծի կաթ էր: (Կաթել, կաթ)

կաթ

4. Փակագծերում տրված բառերից մեկն ընտրի՛ր ու պահանջվող ձևով գրի՛ր հարցում արտահայտող բառի փոխարեն:

Զարդասեղանին ինչե՞ր էին դրված: (Սանր, սանրել)

Սանրներ

Թե մազերը ի՞նչ աներ ու լվացվեր, կտեսնեիք, որ սիրուն երեխա է: (Սանր, սանրել)

սանրի

Նվերը մի գեղեցիկ ի՞նչ էր: (Սանր, սանրել)

Սանր

Նա մի շատ բարի ո՞վ էր: (Կախարդել, կախարդ)

Կախարդ

Եթե իրոք ի՞նչ աներ, մուկ կդառնայիր: (Կախարդել, կախարդ)

Կախարդանք

Եկողն ամենաչար ո՞վ էր: (Կախարդել, կախարդ)

Կախարդն

Հավաքվեցին չար ու բարի ովքե՞ր: (Կախարդել, կախարդ)

Կախարդներ

Պատին մի աղջկա ի՞նչ էր կախված: (Նկարել, նկար)

Նկար

Սիրով որ ի՞նչ աներ, նկարը սիրուն կստացվեր: (Նկարել, նկար)

Նկար էիր

Leave a Reply