Մարտ ամսվա հաշվետվություն

Գրականություն․ տեղադրե՛ք առաջադրանքների հղումները․

 • Փոքրիկ դրախտ
 • Ռիչարդ Բախ․ բանաստեղծություններ
 • https://koryun.gaboyan.am/%d6%83%d5%b8%d6%84%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%ad%d5%bf/
 • Հաստլիկն ու նիհարը
 • https://koryun.gaboyan.am/%d5%b0%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%ac%d5%ab%d5%af%d5%b6-%d5%b8%d6%82-%d5%b6%d5%ab%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a8/
 • Մաթևոսյան ․․Ծառերը,,
 • https://koryun.gaboyan.am/%d5%ae%d5%a1%d5%bc%d5%a5%d6%80%d5%a8/
 • Չարենց ,,Տաղ անձնական,,
 • Չարենց ,,Ռուբայիներ,,
 • Չարենցից որևէ բանաստեղծության տեսագրություն կամ ձայնագրություն։ 
 • https://koryun.gaboyan.am/%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d6%84-%d5%b8%d6%80-%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a7-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a5%d5%b6/

Հայոց լեզու 

 • Անհատական նախագծով աշխատանքների հղումները
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%A5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%A1%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%AA-2/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%B7%D5%A1%D5%AD%D5%B4%D5%A1%D5%BF/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%BE%D5%AB-%D5%A3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A8-2/
 • Ստեղծագործական աշխատանքների հղումները
 • Հանճար չեն ծնվում
 • Ժամանակի մասին
 • ,,Ուսումնական գարուն,, նախագծով աշխատանքի հղումը։ 

Գնահատե՛ք ձեր աշխատանքը և հիմնավորեք։ 

Գրականություն-9

Հայոց լեզու-9

Գնահատում եմ այսպես, որովհետև բոլոր դասերին ակտիվ եմ եղել ու բոլորը ունեմ։