Մեխանիկական շարժում

1.Ինչն են անվանում մեխանիկական շարժում:         
      Ժամանակի ընթացքում մարմնի  դիրքի փոփոխությունը այլ մարմինների նկատմամբ կոչվում է մեխանիկական շարժում:

2.Բերել մեխանիկական շարժման օրինակներ:
Ավտոմեքենայի շարժվելը

3.Որ մարմինն են անվանում հաշվարկման մարմին:
Այն մարմինը որի նկատմամբ դիտարկվում է այ մարմինների կոչվում է հաշվարկման մարմին:

5. Ինչն են անվանում նյութական կետ:
Այն մարմինը, որի չափերը տվյալ պայմաններում կարելի է անտեսել կոչվում է նյութական կետ:

6. Որ դեպքում մարմինը կարելի է համարել նյութական կետ, որ դեպքում՝ ոչ: Բերել օրինակներ:
Բնության մեջ նյութական կետ գոյություն չունի, նրա գոյությունը կախված է դիտարկվող խնդրից, որոշ խնդիրներում առարկան կարելի է համարել  նյութական կետ, իսկ իսկ որոոշ դեպքում ոչ:

9. Ինչն են անվանում շարժման հետագիծ:
Հետագիծ կոչում են այն գիծը որով տվյալ հաշվարկման համակարգում շարժվում է մարմինը: