Մեծ Բրիտանիա

  1. Առաջին ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Մեծ Բրիտանիայի ափերը ողողող ջրային ավազաններն ու հարևան պետությունները: 
  • Որո՞նք են Մեծ Բրիտանիայի զարգացման նախադրյալները

 Մեծ Բրիտանիան ողջ Եվրոպայի այն եզակի երկրներից է, որը նավթով, գազով և քարածխով կարող է բավարարել սեփական պահանջները։ Նավթի և գազի մեծ պաշարներ կան Հյուսիսային Ծովի ծանծաղուտի բրիտանական հատվածում։

  • Որո՞նք են Մեծ Բրիտանիայի տնտեսության ամենազարգացած ճյուղերը: 

Մեծ Բրիտանիան աշխարհի ամենազարգացած ու հզոր երկրներից է։ տնտեսության ընդհանուր կառուցվածքում գերակշռում են սպասարկման ոլորտը, իսկ արդադրական ոլորտի ճյուղերի մեջ գյուղատնտեսության նկատմամբ խիստ մեծ գերակշռություն ունի արդյունաբերությունը։ Երկրի տնտեսությունը կախված է արտաքին տնտեսական կապերից։

  • Ի՞նչ դեր ունի Մեծ Բրիտանիան ժամանակակից աշխարհում: 

Հիմա արդեն իմ կարծիքով գրեթե ոչմի դեր չունի։

  • Երկրորդ ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Մեծ Բրիտանիայի խոշոր քաղաքները