Մերկասերմեր

Ինչու են այս բույսերը անվանվում մերկասերմներ, բացատրել դրանց դերը մարդու կյանքում և բնության մեջ:

Այդ բույսերը անվանում են մերկասերմեր, որովհետը նրանց սերմը պատված չէ պտղամսով։ Նրանց դերը մարդու կյանքում և բնության մեջ ահագին մեծ է։ Նրանք մաքրում են օդը և իրենցով կարելի է դեղ սարքել։