Մեքենաշինություն և մետալուրգիա

  1. Ի՞նչ դեր ունի մետղաձուլությունը ժամանակակից կյանքում և տնտեսության մեջ: 

Հիմա գրեթե ամեն տեղ պետք է գալիս մետաղաձուլությունը, օրինակ մեքենաշինության մեջ։

  1. Ի՞նչպիսի փոխադարձ կապեր կան մեքենաշինության և մետաղաձուլության միջև:

Մետաղը պետք է մշակել, ձուլել հետո նոր ուղարկել մեքենաշինության կենտրոններ, որ այդ մետաղով սարքեն մեքենաներ

  1. Քարտեզի վրա նշել այն երկրները, որոնք առաջատար են մեքենաշինության ոլորտում: 
  1. Քարտեզի վրա նշել այն երկրները, որոնք առաջատար են Էեկտրաէներգիայի արտադրությամբ: 
  1. Քարտեզի վրա նշել այն երկրները, որոնք առաջատար են երկաթաքարի արդյունահանմամբ: