Մոլեկուլ

04/02/2023

1.Թվարկել ձեր շրջապատի մի քանի առարկաներ և նշել թե ինչ նյութերից է այն պատրաստված:

Աթոռ-փայտ, երկաթ

Համակարգիչ-ոսկի, երկաթ, պլաստիկ

2.Ինչից են բաղկացած ֆիզիկական մարմնները:

Ֆիզիկական մարմինները բաղկացած են մոլեկուլներից։

3.Ինչպիսի կառուցվածք ունի նյութը:

Նյութը կազմված է մոլեկուլներից, որը կազմված են ատոմներից։

4.Ինչպես են անվանում նյութի մասնիկները:

Մոլեկուլներ

5.Որ նյութն են անվանում տարր:

6.Ինչ է մոլեկուլը:

Մոլեկուլը կազմված է ատոմից

7. Ինչ մոլեկուլներ են ձեզ հայտնի:

Նատրիումի հիդրոկարբոնատ

8.Որ մասնիկն է օժտված նյութի բոլոր հատկություններով:

9. Քանի անգամ է ատոմը փոքր խնձորից:

Ատոմը մոտավորապես 0.1 նանոմետր է, իսկ խնձորը մի քանի սանտիմետր դրանից կարելի է եզրակացնել, որ ատոմը մի քանի միլլիարդ անգամ ավելի փոքր է քան խնձորը։

10.Ինչ է դիֆուզիան:

Ինչ-որ բանի, հատկապես նյութի ցրումը կամ տարածումն է լայն տարածքում:.