Մոլ, մոլային զանգված

27/09/2022
  1. Ո՞րն է նյութի քանակի միավորը։ Սահմանեք մոլ հասկացությունը։

Մոլը նյութի այն քանակն է, որն այնքան կառուցվածքային միավոր(ատոմ, մոլեկուլ) է պարունակում, որքան ատոմ է պարունակում ածխածնի 12C իզոտոպի 0.012 կգ-ը։

  1. Ի՞նչ է Ավոգադոյի հաստատումը,և ո՞րն է այդ մեծության չափողականությունը։

Ավագադրոյի հաստատուն թիվը դա 6.02 * 1023

  1. Հակիրճ պարզաբանե’ք նյութի քանակ հասկացությունը։

Նյութի քանակը այդ նյութի չափաբաժինն է

  1. Ի՞նչ է նյութի մոլային զանգվածը,թվապես ինչի՞ է հավասար ,ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում։

Մոլային քանակը հաշվելուց օգտագործում են կգ/մոլ, բայց քիմիքոսները ավելի հաճախ օգտագործում են գ/մոլ։

  1. Հաշվեք ածխածնի (II) օքսիդի մոլեկուլի իրական զանգվածը ։(m0)