Նախադասություն

1. Տեքստի բարդ նախադասություններից յուրաքանչյուրը պարզեցրո՛ւ` նրա մեջ եղած նախադասություններից մեկը հանելով(ուշադի՛ր եղիր, որ տեքստը պահպանվի):

Գոյություն ունեն հսկա որդեր: Այդ հսկաներից մեկը` մեգասկոլիդեսը, ապրում է իր փորած ստորերկրյա շավիղներում: Հողից հանելիս իսկույն խեղճանում է:

2. Կետերը փոխարինիր ինչպիսի՞ կամ ո՞ր հարցերին պատասխանող բառերով 

կամ բառակապակցություններով (որոշիչներով):

Օրինակ`

… ջրով լվացվեց: Զուլալ  ջրով լվացվեց: Սարերից եկող ջրով լվացվեց:

Գեղեցիկ ծաղիկներն օրորվում են մեղմ զեփյուռից:
Փոքրիկ գետը ողողել էր ամբողջ քաղաքի տներն ու պարիսպները:
Այս ավազոտ ճանապարհորդը պատմում էր մեծ անապատի մասին:
Գետը լայն շղարշով էր ծածկվել:
Լեռների մեծ ստվերները ծածկել էին համեմատաբար փոքր դաշտերն ու հովիտները: 

Հնէաբանները փոքրիկ դամբարանից հին գործիքներ գտան: