Նյուտոնի 3 օրենքները

17/10/2022

1.Նյուտոնի առաջին օրենքի ձևակերպումը:

2.Բերել Նյուտոնի առաջին օրենքը հաստատող օրինակներ:

Մեքենայի կանգնելը, մարդը տիեզերքում

3.Ինչ պայմաններում է մարմինը շարժվում ուղղագիծ հավասարաչափ:

Եթե նրա վրա ուրիշ ուժեր չեն ազդում

4.Մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորը զրո է: Մարմինը շարժվում է,թե գտնվում է դադարի վիճակում:

գտնվում է դադարի վիճակում

5.Ինչն է մարմնի արագության փոփոխության պատճառը:

Շարժվող մարմինն իր արագությունը չի փոխում այնքան ժամանակ քանի դեռ նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդել:

6.Նյուտոնի երկրորդ օրենքի ձևակերպումը,գրել բանաձևը:

7.Որ դեպքում է մարմինը շարժվում արագացմամբ:

Մարմինը շարժվում է արագացմամբ եթե նրա վրա ազդող ուժերը չեն համակշռում:

8.Բերել մարմինների փոխազդեցության օրինակներ:

9.Նյուտոնի երրորդ օրենքի ձևակերպումը,գրել բանաձևը:

10. Ինչ փորձերի օգնությամբ կարելի է հիմնավորել Նյուտոնի երրորդ օրենքը: