Շարժման խնդիրներ

1.30*6=180կմ

2.315/45=7ժ

3.600/30=20ժ

4.600/45=13ժ 20ր

5.9.5*30=285

600-285=315կմ

6.195/45=4ժ 20ր

7.180/30=6ժ

6*45=270կմ

8.330/45=7ժ 20ր

30/3=10կմ

30*7+10=220կմ

9.30/3*2=20կմ

30*6+20=200կմ

10.600*70/100=420կմ

420/30=14ժ

11.1-0.4=0.6=60%

600*60/100=360կմ

360/30=12ժ

12.45/3*2=30կմ

10*45+30=480

600-480=120կմ

13.30+45=75

600/75=8ժ

8*45=360կմ

14.45*6=270կմ

30*6=180կմ

600-180-270=150կմ

15.11*45=495կմ

11*30=330կմ

495-330=165կմ

16.30+45=75կմ

300/75=4ժ

17.8*30=240կմ հանդիպման տեղը

600-240=360կմ

360/30=12ժ

18.8*45=360կմ հանդիպման տեղը

600-360=240կմ

240/45=5ժ 20ր

19.մեքենային մնացած ճանապարհը նշ.x

4x+x=600

X=120(մնացել է մեքենային)

600-120=480կմ(մնացել է ավտոբուսին)

120/30=4

120/45=2ժ 40ր