Ուղղանկյուն եռանկյուններ

<A=<C

<A=(1800-900):2=450

<C=450

Նշ. AB=X

AC=2x

X+2x=26.4սմ

3x=26.4սմ

AB=X=26.4:3=8.8սմ

AC=8.8×2=17.6սմ

AB=AC=BC

<A=60, <B=60, <C=60

AB=12

<MDC=30

DC=12:2=6

MC=6:2=3

AM=12-3=9