Պապը

1. Արշակ II-ի որոշ անհեռատես քայլեր հանգեցրին երկրի ներսում երկպառակությունների·և հակասությունների կաթողիկոսի հետ։ Այդ քայլերից որո՞նք կարող
ես նշել։ Ինչո՞ւ է արդարացի այդ քայլերն անվանել
անհեռատես։ Թերևս նախընտրելի է այս հարցերի
պատասխանները փնտրելուց առաջ նախ հասկանալ «քաղաքական հեռատեսություն» արտահայտությունը։

Արշակ երկրորդը անհեռատես էր, քանի որ նա կառուցեց քաղաք ու նույնիսկ չփորձեց պատկերացնել թե հետո ինչ է լինելու։ Նաև Արշակը չլսեց կաթողիկոսին, որովհետև եթե նա լսեր նա կհամաձայնվեր կաթողիկոսի հետ, քանի որ նա վերջում կստանար իր ուզած քաղաքը։


2. Փորձի՛ր առանձնացնել այն հասարակական խմբերը,
որոնց դրության բարեկարգմանն էին ուղղված Ներսես
Մեծ կաթողիկոսի ձեռնարկած բարենորոգումները։

Ժողովը հրավիրվեց կաթողիկոս Ներսես Մեծի նախաձեռնությամբ, և այնտեղ երկրին վերաբերող կարևոր որոշումներ կայացվեցին։ Այդ որոշումների մեջ կենտրոնական տեղ էր գրավում ժողովրդի
շրջանում արմատացած հեթանոսական սովորույթների հաղթահարումը։ Ժողովի որոշմամբ բացվեցին դպրոցներ, հիվանդանոցներ, որբանոցներ, աղքատանոցներ, իջևանատներ:


3. Նկարագրի՛ր կամ այլ կերպ ներկայացրո՛ւ (նկար, ֆիլմ
և այլն) Ներսես Մեծ կաթողիկոսի մուտքը որևէ մարդաշատ հայկական քաղաք։

Ներսեսը տարբեր բաներով օգնել է և այդպես ստացել է «մեծ» անունը։
4. Գրի՛ր այն 3 բառերը, որոնք առաջինն են գալիս մտքիդ
Արշակ II-ի և Պապ թագավորի կառավարման մասին
մտածելիս (յուրաքանչյուրի համար 3 բառ)։

Արշակ II-անհեռատես, տարօրինակ և միամիտ

Պապ-միամիտ, հիմար,

5. Փոխարինի՛ր Պապ թագավորի կատարած քայլերից մեկը քո առաջարկած որոշմամբ և նշիր, թե ինչ արդյունքների կարող էր դա հանգեցնել երկրի համար։

Տեքստում ասվում էր, որ Պապը Հռոմի թագավորի հետ ընկեր էր և նա փորձեց ընկերանալ նաև Պարսկաստանի թագավորի հետ և այդպես սկվեց անհասկանալի վիճակ և եթե դա Պապը չաներ նա ավելի երկար կկառավարեր։