Պատմություն ապրիլ ամսվա ամփոփում

Առաջադրանք , ապրիլի 5-11
Առաջադրանք

Առաջադրանք , ապրիլի 18-22
Առաջադրանք 1
Առաջադրանք 2

Առաջադրանք, ապրիլի 23-30   
Առաջադրանք 1
Առաջադրանք 2

Հանդիպում
Նախապատրաստական աշխատանք
Հանդիպումից հետո.պատում
Հետազոտական աշխատանք
Մի քանի նախադասությամբ/20/ ամփոփիր  այս ամսվա անցած թեմաները,  մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու ամենատպավորված , հետաքրիր  հատվածը:

Այս ամիս մենք անցանք Հռոմի զորքերի պատերազմների մասին և այլն։
https://koryun.gaboyan.am/%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%B4/

Leave a Reply