Պատմություն Կիլիկիա կրկնություն

 • Նկարագրել Կիլիկիայի աշխարհագրական դիրքը , բնակլիմայական պայմանների առավելությունները:
 • Կիլիկիայի աշխարհագրական դիրքը շատ լավն էր, որովհետև Կիլիկիան ընկնում էր սարերի հետևում և թշնամիներին ավելի դժվար կլիներ հարձակվել Կիլիկիայի վրա, իսկ եթե ստացվում էր հարձակվել մարդիկ թշնամուն չեն թողնում դուրս գա Կիլիկիայից։
 • Բնութագրել 11-րդ դարի վերջին Կիլիկիայի բնակչության էթնիկ կազմը, քաղաքական իրադրությունը:

Փիլատոսի մահից հետո Գող Վասիլը տիրացավ նաև Մարաշին։ Նա այնպիսի հռչակ էր ձեռք բերել, որ 12 դարի սկզբերում նրա տիրույթներում կաստատվեցին հայոց կաթողիկոսները։

 • Ներկայացնել Ռուբինյան իշխանության կազմավորման , ընթացքը, արդյունքները:

Ռուբեն իշխանը կարողացավ ստեղծել մի իշխանություն, որը ընթացավ կայուն վերևի ուղիով։

 • Բնութագրել Ռուբինյան իշխաններ Թորոս Առաջինի, Լևոն Առաջինի, Թորոս Երկրորդի, Մլեհի քաղաքականությունը:

Կիլիկյան թագավորության հռչակումը: Լևոն  Մեծագործ

 • Լևոն Բ-ի հռչակումը «Հայոց թագավոր»
 • Նկարագրել քաղաքական իրադրությունը Մերձավոր արևելքում Լևոն Երկրորդի գահ բարձրանալու նախօրյակին

Սալահ ադ Դինը պայքարի մեջ է մտնում խաչակիրների հետ և 1187թ նրանցից գրավում Երուսաղեմը։ Այդ ժամանակ ուժեղանում էր ապրում նաև Իկոնիայի սելջուկյան սուլթանությունը, երկու սուլթանություններն էլ թշնամաբար էին տրամադրված Կիլիկիայի նկատմամբ։

 • Բնութագրել Կիլիկյան հայոց թագավորության հռչակման պատմական նշանակությունը

Կիլիկիան հարավից հասնում էր միջերկրական ծով, իսկ հյուսիսում մինչ Տավրոսի լեռները։

 • Նկարագրել Լևոն Մեծագործի վարած քաղաքականությունը երկրի քաղաքական ռազմական, տնտեսական հզորությունը ամրապնդելու համար

Լևոն Մեծագործը շատ լավ էր վարում այդ տարիներին նա ամրապնդում և մեծացնում էր Կիլիկիայի տարածքը։

 • Կիրակոս Գանձակեցու Լևոն Երկրորդի թագադրման  նկարագրությունը
 • Խաչակիրների վիճակը ծանրացավ, Արևմտյան Եվրոպան հույսեր էր կապում Կիլիկիայի հետ, հաշվի առնելով այս ամնեը Լևոնը փորձում է քայլերն ուղղել դեպի արքայական թագը։
 • «Հայոց ժառանգորդ Զաբել թագուհի»