Պատմություն

1. Արշակ II-ի որոշ անհեռատես քայլեր հանգեցրին երկրի ներսում երկպառակությունների·և հակասությունների կաթողիկոսի հետ։ Այդ քայլերից որո՞նք կարող
ես նշել։ Ինչո՞ւ է արդարացի այդ քայլերն անվանել
անհեռատես։ Թերևս նախընտրելի է այս հարցերի
պատասխանները փնտրելուց առաջ նախ հասկանալ «քաղաքական հեռատեսություն» արտահայտությունը։

Արշակը ուշադրություն չդարցրեց թե հետո ինչ կլինի։
2. Փորձի՛ր առանձնացնել այն հասարակական խմբերը,
որոնց դրության բարեկարգմանն էին ուղղված Ներսես
Մեծ կաթողիկոսի ձեռնարկած բարենորոգումները։

Ներսես Կաթողիկոսը կազմակերպում է ժողով։ Ժողովը որոշում է Հայաստանի տարբեր վայրերում հիմնել աղքատանոցներ, որբանոցներ, հիվանդանոցներ, ուրբանոցներ, հյուրանոցներ և այլ բարեգործական հաստատություններ, ինչպես նաև արգելում է հեթանոսական սովորությամբ՝ լաց ու կոծով, հանդերձներ պատռելով մեռելներ թաղել, քանի որ քրիստոնյան պարտավոր է հավատալ հանդերձյալ կյանքին։
3. Նկարագրի՛ր կամ այլ կերպ ներկայացրո՛ւ (նկար, ֆիլմ
և այլն) Ներսես Մեծ կաթողիկոսի մուտքը որևէ մարդաշատ հայկական քաղաք։
4. Գրի՛ր այն 3 բառերը, որոնք առաջինն են գալիս մտքիդ
Արշակ II-ի և Պապ թագավորի կառավարման մասին
մտածելիս (յուրաքանչյուրի համար 3 բառ)։

Արշակ II-Անհեռատես, միամիտ

Պապ թթագավոր-Միամիտ, հիմար


6. Փոխարինի՛ր Պապ թագավորի կատարած քայլերից մեկը քո առաջարկած որոշմամբ և նշիր, թե ինչ արդյունքների կարող էր դա հանգեցնել երկրի համար։
Եթե նա չփորձեր համագործակցել միանգամից երկու երկրի հետ, նրա երկիրը իմ կարծիքով ամենաքիչը 5 տարի կապրեր։