Պատմություն

Համեմատել Ֆրիդրիխ Երկրորդ և Լյուդովիկոս Իներորդ արքաներին:

Ֆրիդրիխ II փայլուն կրթությունը ստացել, գիտեր հունարեն և արաբերեն։ Նա գիտնական երկեր էր գրում լատիներենով, իսկ բանաստեղծություններ՝ իտալերենով։

Ֆրիդրիխ II-ըմորից ժառանգել էր միայն Սիցիլիական թագավորությունը:Կայսր օծվելիս Ֆրիդրիխ II-ը խոստացել էր կազմակերպել խաչակրանց արշավանք,բայց աննդհատ հետաձգում էր:Երբ վերջապես նավատորմը ճանապարհ ընկավ, նա հիվանդացավ,և արշավանքը կրկին հետաձգվեց:

Տալ հետևյալ հասկացությունների բացատրությունը. հերետիկոս, ինկվիզիցիա, բանադրանք, կատարներ, վալդենսներ, աղանդներ:

եկեղեցու ընդունած դավանության հակառակ դավանություն ընդունող մարդ, հավատաքննություն, եկեղեցու կողմից մեկին նզովելը որպես պատիժ