Պատմություն

Կազմել 10-րդ  դարում Հայաստանում կատարվող պատմական իրադարձությունների ժամանակագրությունը:

908-1021թթ-Վասպուրականի թագավորությունը

914-928թթ- Աշոտ II Երկաթի գահակալությունը

921թ-Արաբների պարտությունը Սևանի ճակտամարտում շ

922թ-Աշոտ Երկաթի ճանաչվելը Հայաստանի  շահնշահ

928–953 թթ. — Աբաս Բագրատունու գահակալությունը

948 թ. — Կաթողիկոսական աթոռի տեղափոխումը Աղթամարից Արգինայի վանք

953–977 թթ. — Աշոտ III Ողորմածի գահակալությունը

961 թ. — Անիի հռչակվելը մայրաքաղաք

961–1003 թթ.— Գրիգոր Նարեկացի

963–1065 թթ.— Կարսի (Վանանդի) թագավորությունը

977–990 թթ. — Սմբատ II Բագրատունու գահակալությունը

978–1113 թթ. — Տաշիր— Ձորագետի (Լոռիի) թագավորությունը

987 թ. — Դվինի ամիրայության ջախջախումը և միացումը Անիի Բագրատունյաց թագավորությանը

987–1170 թթ. — Սյունիքի թագավորությունը

990–1020 թթ. — Գագիկ I Բագրատունու գահակալությունը

998 թ. — Ատրպատականի ամիրայի զորքերի ջախջախումը Ծումբի ճակատամարտում

1001 թ. — Տայքի կյուրապաղատության բռնակցումը Բյուզանդիային

1001 թ. — Անիի Կաթողիկե մայր տաճարի կառուցման ավարտը

Համեմատիր Աշոտ 3-րդ Ողորմածի և Գագիկ Առաջինի արտաքին , ներքին քաղաքականությունը:

Փաստերով հիմնավորիր կամ հերքիր, արդյոք  Գագիկ Առաջին արքայի օրոք Բագրատունյաց թագավորության հզորությունը հասել էր իր  գագաթնակետին:

Գագիկի Առաջինի օրոք Բագրատունիները հասան իրենց ուզած գագաթնակետին։ Դրա վառ ապացույցներից մեկ է նա է, որ Գագիկ առաջինը կրում էր   շահնշահ հայոց պատվատիտղոսը։

Համեմատիր Խոսրովանույշ թագուհու և Կատրամիդե թագուհու գործունեությունը:

Քարտեզի վրա նշիր Աշոտ Ողորմածի,Գագիկ Առաջինի օրոք  կառուցված շինությունները:

Աղբյուրները՝ Հայոց պատմություն , դասագիրք 7-րդ դասարան, էջ 88-91, համացանց