Պատմություն

  1. Պատմել հայկական կորպուսի , արևմտահայ դիվիզիայի մասին:
  1.  Նկարագրել Արամ Մանուկյանին որպես քաղաքական գործիչ:
    Արամ Մանուկյանը ավելի շատ ռազմաքաղաքական գործունեություն էր վարում։
  2. Վերլուծել Այսրկովկասում  իշխանության համար մղվող պայքարը:
  1. Պատմել Անդրկովկասի Ժողովրդավարական Դաշնային Հանրապետության ստեղծման ընթացքի մասին: