Պատմություն

Առաջադրանք 

2-12

1.Պատմիր Խեթական պետության,  Միտանի պետության մասին:Հիմնավոր Խեթական պետութան հզորացման ժամանակաշրջանը:

Խեթական պետություն, Խատտի, Հաթի, հնագույն պետություն Փոքր Ասիայում։ Ստեղծվել է մ.թ.ա. մոտ XVIII դ. 1-ին կեսին, երբ Կուսսարա քաղաքի առաջնորդ Անիտտան միավորել է խեթերի քաղաք-պետությունները, գրավել Նեսան, Հատտուսան և այլն։ 

Մի շարք մանր քաղաք-պետությունների նվաճման և միավորման հետևանքով (հայագիտական ուսումնասիրությամբ Միտաննի բառը ծագում է մեկ տան մեջ միավորվելուց) մ.թ.ա. 16-րդ դարում Արևմտյան Խաբուր գետի վերին հոսանքի շրջանում, Հյուսիսային Միջագետքում ստեղծվեց Միտաննի թագավորությունը՝ Վաշշուգանե մայրաքաղաքով։

Հիմնավոր Խեթական պետութունը հզորացման ժամանակաշրջանը:
Ք.ա. XIV–XIII դարերում Խեթական տերությունը հասավ իր հզորության գագաթնակետին: Խեթերը նվաճեցին Միտաննին, այնուհետև հասան մինչև Եգիպտոսի սահմանները: Նրանք կարողացան իրենց տիրապետությունը հաստատել նաև Փոքր Ասիայի արևմուտ քում: Եգիպտոսի փարավոն Ռամզես II–ի հետ կնքած բարեկամության պայմանա գիրը կարևոր նշանակություն ունեցավ Խեթական տերության համար: Տերության արևմուտքում շուրջ կես դար շարունակվում էին պատերազմները` ընդդեմ Էգեյան ծովի արևմտյան ափի երկրների: Ի վերջո խեթերը կարողացան նվաճել դրանք:

Խեթական պետություն, Միտանի

Խեթեր

1-12

Խեթեր.ժողովուրդ, որը երկրպագում էր երկգլխանի արծվին

2.Պատմիր փյունիկեցիների, նրանց ձեռքբերումների մասին:

Փյունիկյան երկիրները սփռված էին Միջերկրական ծովի արևելյան մասում: Քաղաքները մեծ էին ու գեղեցիկ: Աչքի էին ընկնում՝ Բիբլոսը, Սիդոնը և Տյուրոսը: Փյունիացիները Ք.ա. IX դարի վերջում հիմնեցին Աֆրիկայի հյուսիսում հիմնեցին Կարթագեն քաղաքը: Փյունիկացիները աշխարհում առաջինը ստեղծեծին այբենական գիրը: Նրանցից այդ հնչյւնագիրը վերձրեցին ժողովուրդը: Ասեմ, որ հին հուսնաստանի առաջին մաթեմաիկոսը փյունիկացի էր:

3.«Դրվագներ Ասորեստանի պատմության էջերից»

Ասորեստանի վերելքը

4.«Բաբելոնի վերելքն ու անկումը»

Բաբելոն

Բաբելոնի նոր թագավորությունը

Leave a Reply