Ռացիոնալ արտահայտությունների նույնական հավասարությունը

Ա)a-ն և b-ն կարող են լինել ցանկացած թիվ

Բ)a-ն և b-ն կարող են լինել ցանկացաշ թիվ

Գ)b-ն հավ. չէ 0, аэR

Դ)a-ն և b-ն կարող են լինել ցանկացած թիվ

Ե)x+y հավ. չէ 0, x հավ. չէ -y

Ա)

(1*(x+1)/(x+1)(x-1) – 1*(x-1)/(x+1)(x-1)) * (x-1)2 = (x+1-x+1/(x+1)(x-1)) * (x-1)2 = 2 * (x-1)/x+1 = 2x-2/x+1

Բ)

(1*(x+2)/(x+2)(x-2) – 1*(x-2)/(x+2)(x-2)) * (x-2)2 = (x+2-x+2/(x+2)(x-2)) * (x-2)2 = 4 * (x-2)/x+2 = 4x-8/x+2

Ա)

2x/(x+y)(x-y) – 1/x-y – 1/x+y = 2x/(x+y)(x-y) – 1*(x+y)/(x+y)(x-y) – 1*(x-y)/(x+y)(x-y) = 2x-x-y-x+y/(x+y)(x-y) = 0/(x+y)(x-y) = 0

Բ)

2y/(x+y)(x-y) – 1/x-y – 1/x+y = 2y/(x+y)(x-y) – 1*(x+y)/(x+y)(x-y) – 1*(x-y)/(x+y)(x-y) =

2y-x-y-x+y/(x+y)(x-y) = 2y-2x/(x+y)(x-y)