Ռուս-թուրքական պատերազմներ

  • Ներկայացրու 19-րդ դարի սկզբին Արևմտյան Հայաստանի վարչական բաժանումները
    Երզում, Վան, Կարս, Ախալցխայի, Դիարբերքիրի և Սեբաստի
  • 1806-1812թթ.ռուս-թուրքական պատերազմի ընթացքն ու արդյունքները , Բուխարեստի պայմանագիր:
    Այդ պայքարը շատ ուժեղ էր։ Ռուսաստական կայսրությունը հասավ մեծ և լուրջ հաջողությունների: 1807թ Ախուրյան գյուղում տեղի ունեցած ճակատամարտին նրանք պարտության են մատնում թուրքական զորքին: Եվ 1812թ օսմանյան կայսրությունը պարտության գնալուց հետո ստիպված եղավ Բուխարեստում կնքել հաշտության պայմանագիր Ռուսական զորքի հետ, բայց Անդրկովկասում ռուսների գրավված տարածքները անցան Օսմանյան կայսրության: