Սպիտակ ջրաշուշանը

Ո՞րն է հեքիաթի  արժանիքը (արժանիքները): Ընտրե՛ք տարբերակներից մեկը (մի քանիսը) և հիմնավորե՛ք։ Որոնք չեք ընտրում, հիմնավորե՛ք՝ ինչո՛ւ չեք ընտրում։

Սյուժեն հետաքրքիր է։

Պատկերավորման միջոցները շատ են։

Արտահայտված գաղափարը հետաքրքիր է։

Պատմելու ոճը հետաքրքիր է։ Ոճերի մասին ոչինչ գրեթե չգիտեմ

Հեքիաթի կերպարները ամբողջական են և համոզիչ։Այդքան ամբողջական չեն։

Հեքիաթում տեղեկատվություն կա հդկացիների կյանքից։ Ես տեղեկություն չստացա։

Հերոսները անձնավորված են, և դա հետաքրքիր է դարձնում հեքիաթը։