Վրաստան

Վրաստանը Հայաստանի հիմնադրամասնության անդամներից մեկն է։ Աշխարհագրականությունը պատմության բաժանման մեջ մասնակցում ունի Ծորունկային հարավային գավազանը հվարտապատկերով, երկրագիտության երկարամյա պատմության արտահայտարարությունով ու արդարամասնության տրամադրությամբ։ Հայոց ճակատամարտը, հայ արվեստը, գրությունը, մաթեմատիկայում՝ առաջինը բնագավառի մեջ են։ Վրաստանի սոցիոկումները ներկայացնում են մեծ արժանապատվություն գյուղապահարակությանը, առավելագույնը բանալիզմը և զարգացման ուժը։