Տաղարան

1. Դուրս գրի՛ր այն արտահայտությունները, որոնք Ա

. նկարագրում են Հայաստանի բնությունը,

Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում,

Սիրում եմ մեր երկինքը մուգ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե,
Արևն ամռան ու ձմռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ,

Բ. ներկայացնում են նրա մշակույթն ու պատմությունը:

Մեր հին սազի ողբանվագ, լացակումած լարն եմ սիրում,
Արնանման ծաղիկների ու վարդերի բո՛ւյրը վառման,
Ու նաիրյան աղջիկների հեզաճկուն պա՛րն եմ սիրում։

2. Դուրս գրի՛ր անհասկանալի բառերը և բացատրի՛ր: