Տնային 7.10.2018

  • maths

1.Կիրառիր բազմապատկման զուգորդական հատկությունը և հաշվիր.

13 ⋅(17 ⋅9)=(13×17)x9=1998

2.Համեմատիր հետևյալ թվերը՝ 434820012 և 439820008
439820008 թիվը մեծ է

3. Քանի՞ դմ է՝
7կմ 18 մ=70180դմ
4.2 պարկերից յուրաքանչյուրում կար 27 կգ ալյուր: Երբ վաճառողը այդ պարկից 5 կգ վաճառեց և 3 կգ լցրեց երկրորդի մեջ,ապա պարկերում ալյուրի քանակները հավասարվեցին:Որքա՞ն ալյուր կար երկրորդ պարկում:
Լուծում
1)27-5-3=19
Պատ.՝19 կգ

Leave a Reply