Տրանսպորտ

  1. Ի՞նչ դեր ունի տրանսպորտը ժամանակակից տնտեսության համար:
  2. Տրանսպորտը շատ կարևոր բան է տնտեսության համար։ Բեռնատար տրանսպորտը տեղափոխում է իրերը։
  3. Բացատրել հետևյալ հասկացությունները. բեռնաշրջանառություն, ուղևորաշրջանառություն

Բեռնաշրջանառություն դա փոխադրվող բեռների քանակն է որոշ ժամանակում: Ուղևորաշրջանառություն ավտոմոբիլով փոխադրված ուղևորների թվաքանակն է։

  1. ՀՀ համար տրանսպորտի որ տեսակներն են ավելի կարևոր, և ինչու։

Ամենակարևոր բեռնատարներն են, քանի որ Հայաստանում շատ է պետք բեռ տեղափոխել։