Փոքրիկ դրախտ

1.Ընտրե՛ք այն միտքը, որը ,ձեր կարծիքով, արտահայտում է ստեղծագործության գաղափարը:

Հիմնավորե՛ք Ձեր ընտրությունը.

իշխանությունները հոգ էին տանում ժողովրդի մասին,

իշխանությունները լուծել էին աղքատության խնդիրը,

այս պետությունը հիմնված էր խաբեության վրա,

իշխանությունը գտել էր երջանիկ լինելու գաղտնիքը:

2. Ի՞նչո՞ւ է ստեղծագործությունը կոչվում ,,Փոքրիկ դրախտ,, :

Որովհետև քաղաքի բոլոր մարդիկ իրենց կարծիքով գտնվում էին փոքրիկ դրախտում։

3.Ցույց տվե՛ք ստեղծագործության գաղափարի կապը վերնագրի հետ:

Քաղաքի բոլոր մարդիկ իրենց կարծիքով գտնվում էին փոքրիկ դրախտում, որովհետև իրենց կարծիքով ոսկե ձուկը դրախտ է։

4. Բացատրի՛ր միտքը՝ Եթե ավելի ուշադիր դիտենք, կտեսնենք, որ երկրի բնակիչները երջանիկ են առավելապես երեւակայության շնորհիվ, քան իրականության հետ ուղղակի շփման:

5. Ո՞րն է հեղինակի ասելիքը, ձեր կարծիքը ասելիքի վերաբերյալ: