Քիմիական հիմնական հասկացությունները

20/10/2022
  1. Կազմե՛ք թթվածնի հետ հետևյալ տարրերի միացության բանաձևը

K, Ca, Al, Fe(II), Fe(III), N(I), N(III), P(V),Mn(VII)

2.Գրեք հետևյալ նյութերի բանաձևերը.

ա) կալցիում֊օ֊երեք

КО3

բ)նատրիում֊Էն֊ օ ֊ երեք

NaNO3

գ)ֆերիում֊երկու֊օ֊երեք

Fe2O3

3.Ի՞նչպես են անվանում 2 և 4 ֊ը(H2SO4) մոլեկուլային բանաձևում,և ի՞նչ է ցույց տալիս։

2-հատ ջրածին (H)
1-հատ սիլիցում (S)
4-հատ թթվածին (O)