Քիմիական ռեակցիաներ

11/10/2022
  1. Լրացրեք բաց թողնված բառերը,քիմիական հավասարումը ռեա11կցիայի պայմանական գրառումըն է քիմիական բանաձևերի և հատուկ նշանների միջոցով:
  2. Հետևյալ ռեակցիաների ուրվագրերում ընտրեք գործակիցները և սլաքը փոխարինեք հավասարման նշանով.

ա. 3Fe + 2O2 = Fe3O4

բ. Al + 3Cl = AlCl3 

գ. 2P+3P= P2S3

3. Գործակիցներն ընտրելուց հետո ռեակցիաների հավասարումներում նշեք ռեակցիային մասնակցող յուրաքանչյուր նյութի քանակը (մոլ)

2Al + 3Cl2 = 2Al Cl3 

2 մոլ Al, 3մոլ Cl, 2մոլ, AlCl3

ա.CO2 + NaOH=Na2CO3+H2O

Na 2 մոլ, C 1 մոլ, O 3 մոլ, H 2 մոլ, O 1 մոլ

բ.Al+CuSO4=Al2(SO4)3+Cu