Քիմիա

1-Թվարկվածներից առանձին­առանձին արտա­ գրե՛ք նյութերի եւ առարկաների անունները՝ երկաթ, մանրաչափ, պղինձ, կապրոն, սնդիկ, մկրատ, դա­ նակ, շաքար, ջուր, սառույց, փայտանյութ, ծառ:
նյութ-երկաթ, պղինձ, կապրոն, սնդիկ, շաքար, ջուր, սառույց, փայտանյութ
առարկա-մանրաչափ, մկրատ, դանակ, ծառ

2-Ի՞նչ նման եւ տարբեր հատկություններով են օժտված հետեւյալ նյութերը.
ա) կերակրի աղ եւ շաքար,
նրանք երկուսն էլ բյուրեղային էն, նմանվում են նաև գույնով, բայց տարբեր են համերով
բ) քացախաթթու եւ ջուր,
երկուսն էլ հեղուկ են բայց տարբեր հոտեր ունեն։
գ) բնական գազ եւ ջրային գոլորշի:
Երկուսն էլ գտնվում են գազային վիճակում, բայց բնական գազը վնասակար է: