Քիմիա

1 Սահմանե՛ք ֆիզիկական երեւույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ:
ինչը կատարվում է բնության մեջ դա երևույթ է։
ջրից սառույց ստանալը,

2. Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).
ա) սառույցի հալվելը գ) ջրի գոլորշիանալը
Այս տարբերակը, որովհետև բ տարբերակը քիմիական է
բ) պղնձի սեւանալը տաքացնելիս դ) բաժակի կոտրվելը

 1. Սահմանե՛ք քիմիական երեւույթ հասկացությունը:Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ:
  Նյութերը միանում են իրար առաջանում է նոր նյութ։
  պղնձի սևանալը տաքացնելիս, փայտի վառվել
 2. 4. Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են քիմիական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).

ա) ջրի եռալը-ֆիզիկական է
բ) արծաթե զարդի սեւանալը
գ) երկաթի ժանգոտվելը
դ) կաթի թթվելը

 1. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների հատկանիշները: Բերե՛ք օրինակներ:
  Քիմիական հատկությունները նաև ասում են քիմիական ռեակցիաներ։ Նրանց հատկությունները հոտ, համ, գույն, նստվածքի առաջացում, ջերմության անջատում կամ կլանում և գազի առաջացում։
 2. Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ քիմիական ռեակցիաների ընթանալու համար: Թվարկե՛ք ձեզ հայտնի օրինակները:
  մանրացնել, խառնել և տաքացնել