Ֆիբոնաչիի թվեր

php ծրագրավորման լեզվով փորձել եմ ստանալ ֆիբոնաչիի թվերը հաշվող ծրագիր։