Ֆիզիկա

24/02/2023
 1. Ինչով են տարբերվում ջերմահաղորդման պրոցեսը և աշխատանքի կատարումը
 2. Ջերմահաղորդման պրոցեսը և աշխատանքի կատարումը տարբերվում են նրանով, որ ջերմահաղորդման պրոցեսի ժամանակ օգտագործվում է ներքին էներգիան։
 3. Ինչ է ջերմանաքանակը: 
 4. Այն էներգիան, որը մարմինը ստանում է կամ տալիս է ջերմափոխանակության ժամանակ, կոչվում է ջերմաքանակ:
 5. Ինչ միավորով է արտահայտվում ջերմաքանակը միավորների ՄՀ-ում:
 6. արտահայտվում է` 1Ջ(Ջոուլ), 1ԿՋ(Կիլաջոուլ), 1ՄՋ(Մեգաջոուլ)
 7. Որ դեպքում է ավելի շատ ջերմաքանակ պահանջվում՝ նույն զանգվածի գոլ, թե եռման ջուր ստանալու համար:
 8.  100°
 9. 1լ և 2լ տարողությամբ անոթները լիքը լցված են եռման ջրով: Մինչև սենյակային ջերմատիճանը սառչելիս որ անոթի ջուրն ավելի շատ ջերմաքանակ կկորցնի:
 10. 2
 11. Նկարագրեք ջերմահաղորդականության երևույթը ցուցադրող փորձը:
 12. Թվարկեք մի քանի լավ ջերմահաղորդիչ մի քանի վատ ջերմահաղորդիչ նյութեր:
 13. Երկաթ
 14. Ինչու է օդը վատ ջերմահաղորդիչ:
 15. Ինչ կիրառություն ունեն ջերմամեկուսիչ նյութերը:
 16. Ինչ եք կարծում հնարավոր է ջերմահաղորդականությն երևույթը վակուումում: Ինչու: