Ֆիզիկա

1.Ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը:
Ֆիզիկա բառը նշանակում է բնություն

2.Որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը:
Ֆիզիկան ուսումնասիրում է մեխանիկական, ջերմային, էլեկտրական, մագնիսական, լուսային, ատոմային և միջուկային երևույթները, որոնք կոչվում են ֆիզիկական երևույթներ

3.Ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան:
Ֆիզիկան ուսումնասիրում է մեխանիկական, ջերմային, էլեկտրական, մագնիսական, լուսային, ատոմային և միջուկային երևույթները, որոնք կոչվում են ֆիզիկական երևույթներ

4.Քննարկել  ինչ է բնությունը:
Բնությունը այն ամենի ամբողջությունն  է, ինչը շրջապատում է մարդուն: Մարդը նույնպես բնության մասնիկ է:

5.Ինչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով:
Երևույթ ասելով հասկանում ենք բնության տեղի ունեցող փոփոխությունները

6.Բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ:
ջրի հոսելը, խնձորի ընկնելը

7.Թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները:
Ջերմային երևույթներ, լուսային երևույթներ, մեխանիկական երևույթներ, մագնիսական երևույթներ և այլն

8.Ինչ է ֆիզիկական մարմինը:Բերեք օրինակներ:
Մեզ շրջապատող առարկա ընդունված է ասել մարմին

9.Ինչ է նյութը:Բերեք օրինակներ:
Այն ինչից բախկացած են ֆիզիկական մարմինները, կոչվում են նյութեր։ Օրինակ փայտը

10.Ինչ է մատերիան:
Այն ամենը ինչ գոյություն ունի տիեզերքում կոչվում է մատերիա