01.12.2022թ-Ինքնուրույն աշխատանք

1.Սեղանի հիմքերի հարաբերությունը հավասար է 2:7: Հաշվիր սեղանի մեծ հիմքը, եթե նրա փոքր հիմքը հավասար է 12 սմ -ի:

(12/2)*7=42 սմ

2.Հաշվիր ABCD սեղանի անկյունները, եթե ∢A=30°

Trapece (vienādsānu).JPG

<A=<D, <B=<C => <D=30, <A=30 => <B+<C=360-60 => <B=<C=300/2=150

3.Տրված է՝ OD=3 սմ, AC=14 սմ: Գտիր BD-ն և AO-ն:

rombs UZD.JPG

BD=OD*2=3*2=6, AO=AC/2=14/2=7

4.Ուղղանկյան գագաթից նրա անկյունագծին տարված բարձրությունը ուղիղ անկյունը բաժանում է 2:1 հարաբերությամբ: Հաշվիր անկյունագծերի կազմած սուր անկյունը:

<ADE=90/3*2=60, <AED=90 => <EAD=180-90-60=300 => <BAC=60, <ABD=<BAC=60, <BOA=60

5.Տրված են երկու հատվածներ՝ CD -ն և ML -ը և նրանց հարաբերությունը՝ CD/ML=2/11: Հաշվիր ML հատվածի երկարությունը, եթե CD=10 սմ:

CD/2=5սմ => ML=5*11=55սմ

6.Հայտնի են ուղղանկյունանիստի չափերը՝ 4 սմ, 9 սմ և 6 սմ:Որքա՞ն պիտի լինի այն խորանարդի կողը, որի ծավալը հավասար է տրված ուղղանկյունանիստի ծավալին:

Ուղանկյունանիստի ծավալը=4*9*6=216
Խորանարդի կողը=6սմ

7.Տրված ուղղի տարբեր կողմերում վերցված են A և B կետերը՝ ուղղից 8.3 սմ և 4.5 սմ հեռավորությունների վրա: Որոշիր AB հատվածի C միջնակետի հեռավորությունը ուղղից:  

8.3+4.5=12.8/2=6.4-4.5=1.9սմ