09.10.2019 Դասարանական

  • Մաթեմ երկու

1.5, 6,7,8 թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք ատղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում

 23  x * >180  անհավասարությունը ճիշտ կլինի:

8

2.Ճոպանուղում օրական կատարվում է 20 ուղերթ:Քանի՞ մարդ կարող է օգտվել ճոպանուղուց  1 շաբաթում, եթե խցիկում տեղավորվում է 15 մարդ:

20×7=140մարդ

15×140=2100մարդ

3.Երկու քաղաքների հեռավորությունը 400 կմ է: Երկու գնացքներ դուրս եկան այդ քաղաքներից իրար ընդառաջ: Առաջին գնացքը 1 ժամում անցնում էր 40 կմ: Երկրորդ գնացքին 30 կմ էր մնացել մինչև ճանապարհի կեսն անցնելը, առաջինի շարժվելուց անցել էր 3 ժամ: Որքա՞ն էր գնացքների հեռավորությունն այդ պահին:

400:2=200

200-30=170

40×3=120

400-170-120=110

4.Ի՞նչ թվանշաններ կարելի է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

1 0 3 < 113

128 < 129

0 < 1

5.Գտեք 500-ի  բաժանարարները.

 500, 1, 50, 10, 100, 5, 2 ,250, 25, 20

Leave a Reply