19.09.2019 դասարանական

  • mathematics

1.Եթե աստղանիշի փոխարեն տեղադրենք որևէ թվանշան, ապա երկու թվերից ո՞րն ավելի փոքր կլինի.

5372 < 3514

9115 > 857

405 < 791

 

2.Գրառեք թվանշաններով և համեմատեք հետևյալ թվերը.

Տասը հազար վեց հարյուր ութսունհինգ և տասը հազար հինգ հարյուր քառասունչորս

10685>10544

3.Աստղանիշի փոխարեն գրեք համապատասխան թվանշան, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

936 > 836

839 > 830

811 < 817

 

4.Զրահավորված ասպետի զանգվածը 120 կգ է, ընդ որում ասպետի զանգվածը 40 կգ-ով մեծ է զրահի զանգվածից: Գտեք ասպետի և զրահի զանգվածներն առանձին-առանձին:

Լուծում

120-40=80կգ

80։2=40կգ

40+40=80կգ

Պատ.՝80կգ աս., 40կգ զրահ

5.Աստղանիշի փոխարեն դրեք թվաբանական գործողությունների այնպիսի նշաններ, որ ստացվի հավասարություն.

5×3 = 30 ։2

32 : 4 = 25 -17

11 + 20 = 17 +14

Leave a Reply