Մեխանիզմներ

23/02/2022
  1. Որոնք են պարզ մեխանիզմները: Ինչ պարզ մեխանիզմներ գիտեք:

Պարզ մեխանիզմները այն մեխանիզմներն են, որոնք կարող են մեծացնել մարդկային ուժը:

  1. Ինչ նպատակով են օգտագործվում պարզ մեխանիզմները:

Պարզ մեխանիզմերը օգնում են մարդկությանը

  1. Ինչ է լծակը:

Լծակը անշարժ հենարանի շուրջը պտտվելու հնարավորություն ունեցող պինդ մարմին է։

  1. Ինչն են անվանում ուժի բազուկ:

Հենման կետից մինչև ուժի ազդման գիծ հեռավորությանը ասում են ուժի բազուկ:

  1. Ինչպես կորոշեք ուժի բազուկը:

Պետք է հենման կետից ուղղահայաց իջեցնել ուժի ազդման գծին: Այդ ուղղահայացի երկարությունն էլ կլինի տվյալ ուժի բազուկը:

  1. Ինչպիսի ազդեցություն են գործում ուժերը լծակի վրա:

F1l1=l2F2