Էներգիա

1.Ո՞ր մեծությունն է կոչվում էներգիա:

Ֆիզիկական մեծություն է, որը բնութագրում է մարմնի աշխատանք կատարելու ունակությունը կոչվում է էներգիա

2.Բերել օրինակներ, որոնք ցույց են տալիս էներգիայի և աշխատանքի կապը:

Գունդը պարզապես դնենք սեղանին: Դրանից որոշ հեռավորության վրա դնենք մի չորսու: Սկզբում դադարի վիճակում գտնվող այդ գունդը կպահպանի իր դադարի վիճակը։ Դա նշանակում է որ գունդը աշխատանք չի կատարում։

3.Ի՞նչ միավորով է չափվում էներգիան ՄՀ-ում:

Ջուլերով

4.Մեխանիկական էներգիայի ինչ տեսակներ գիտեք:

Կինետիկ էներգիա, Պոտենցիալ էներգիա։

5.Ո՞ր էներգիան են անվանում կինետիկ:

Մարմինների շարժմամբ պայմանաված էներգիան, կոչվում է կինետիկ էներգիա

6.Ի՞նչ մեծություններից է կախված մարմնի կինետիկ էներգիան:

Մարմնի արագությունից և զանգվածից։

7. Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում մարմնի կինետիկ էներգիան:

S0=v2/2a

8. Ե՞րբ է մարմնի կինետիկ էներգիան զրո:

9. Ինչպե՞ս է փոխվում մարմնի կինետիկ էներգիան ՝

   ա. հավասարաչափ շարժման դեպքում,

չի փոխվում

   բ.  հավասարաչափ արագացող շարժման դեպքում,

մեծանում է

   գ.  հավասարաչափ դանդաղող շարժման դեպքում:

փոքրանում է

10.Որ էներգիան են անվանում պոտենցիալ:

11.Բերեք պոտենցիալ էներգիայով օժտված մարմինների օրինակներ:

12.Ինչ բանաձևով է որոշվում Երկրից որոշակի բարձրությամբ մարմնի պոտենցիալ էներգիան:

13.Փոխվում է արդյոք Երկրի մակերևույթին զուգահեռ թռչող մարմնի պոտենցիալ էներգիան:

14.Մարմինն ընկնում է որոշակի բարձրությունից: Ինչպես է փոխվում նրա պոտենցիալ էներգիան անկման ընթացքում:

15.Ինչպես կարելի է համոզվել, որ սեղմված զսպանակն օժտված է պոտենցիալ էներգիայով:

16.Կատարելով անհրաժեշտ չափումներ՝ հաշվեք սեղանին դրված որևէ առարկայի պոտենցիալ էներգիան հատակի նկատմամբ: