Ամբողջ ցուցիչով աստիճանի հատկությունները

Ա)(ab)-3

Բ)73*2-3=(7/2)3

Ա)a6*6-15

Բ)a14*b-4

Գ)a12*b20

Ա)27

Բ)57

Գ)46

Դ)78

Ե)315

Զ)613

Է)116

Ը)916

Ա)a9

Բ)a11

Գ)a11

Դ)a8

Ե)a2

Զ)a10

Ա)21

Բ)3-1

Գ)58

Դ)102

Ե)5-6=1/56

Զ)82

Ա)a4

Բ)a-4

Գ)a5

Դ)a8

Ե)a-2=1/a2

Զ)a19