Ամփոփում

  • Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում գրադարանում կարդացած գրքերը:
  • https://koryun.gaboyan.am/%D6%83%D5%B8%D6%84%D6%80%D5%AB%D5%AF-%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%B4%D5%B8%D5%AC%D5%AB%D5%AF-2/
  • Իրականացրած անհատական նախագիծը:
  • https://koryun.gaboyan.am/%D5%A1%D5%B6%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D5%A9%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82/
  • ,,Ուսումնական աշուն,, նախագծային աշխատանքը:
  • https://koryun.gaboyan.am/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%81-%D5%AC%D5%A5%D5%A6%D5%B8%D6%82-%D6%87-%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/
  • Ի՞նչ պետք է սովորեցնի ուսուցիչը- ստեղծագործական աշխատանքի հղումը:
  • https://koryun.gaboyan.am/%D5%AB%D5%B6%D5%B9-%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D6%84-%D5%A7-%D5%BD%D5%B8%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A5%D6%81%D5%B6%D5%AB-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%AB%D5%B9%D5%A8/
  • Կոմիտասի բանաստեղծություններից մեկի ձայնագրությունը կամ տեսագրությունը:
  • https://koryun.gaboyan.am/%D5%A1%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B6-2/