Ամփոփում

Նոյեմբերի 1-7-ը

Առաջադրանք 1

Առաջադրանք 2

Նոյեմբերի 8-14-ը

Առաջադրանք 1

Առաջադրանք 2

https://koryun.gaboyan.am/%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-37/
Նոյեմբերի 15-21-ը

Առաջադրանք 1

https://koryun.gaboyan.am/%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-38/
Առաջադրանք 2

https://koryun.gaboyan.am/%d5%be%d5%ab%d5%af%d5%ab%d5%b6%d5%a3%d5%b6%d5%a5%d6%80/
Թարգմանական աշխատանք

Հետազոտական աշխատանք

Գնահատում այս ամսվա աշխատանք